Sirküler:  149/16                                                                                                          24.05.2016

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 04.05.2016 tarih ve 9128 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, TUBİTAK’tan gelen 26.04.2016 tarihli yazı ile, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 20111-2016’da yer alan stratejiler kapsamında kurumlar tarafından 2016 yılı için iletilmiş olan eylem önerilerinin değerlendirilerek eylem planının kurumlara eşgüdüm halinde niahi hale getirildiği ve hazırlanan “2016 Yılı Eylem Planı”na www.tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.