Sirküler:  151/15                                                                                                       15.06.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 29.05. 2015 tarih ve 545/1552 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alının, Lojistik sektöründe gerekli belgeleri olmadan iş yapan şirketlerle çalışmanın doğuracağı sakıncalar hakkındaki, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 07.05.2015 tarih ve 12710 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yazısı (1 Sayfa)