Sirküler: 15/14                                                                                                            10.01.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 09.01.2014 tarih ve 576 sayılı “14 Ocak 2014 Tarihinde Düzenlenecek Vietnam Yuvarlak Masa Toplantısı” konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (1 sayfa)