Sirküler:  152/16                                                                                                          26.05.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 24.05.2016 tarih ve 38360 sayılı yazısı.

İlgi yazı eki Ekonomi Bakanlığı’nın 13.05.2016 tarih ve E.58634 sayılı yazısında, Ülkemiz ile Pakistan arasında mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretini de kapsayacak bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması amacıyla müzakerelerinin yürütüldüğü, bu çerçevede, Pakistan’a ilişkin olarak hizmet sektörlerinde olabilecek taleplerimizin gözden geçirilmekte olduğu, başta taşımacılık ve lojistik sektörümüz olmak üzere genel olarak hizmet sunumunun önündeki pazara giriş engelleri, ayrımcı muameleler ve ticaret engeline dönüşen idari uygulama ve süreçlere yönelik bilgi derleme çalışmalarından bahsedilmekte olup, bahse konu sorunların tüm taşımacılık modları ve sektörel olarak destekleyici hizmetleri, (yük elleçleme, depo-antrepo, gümrükleme, konteyner nakil istasyonları,  acente hizmetleri, taşıma işleri organizatörlüğü –freight forwarding vb) dikkate alınacak şekilde değerlendirilmesi transit, limanlarda sunulan hizmetler, gemiadamlarına yönelik olanlar dâhil yaşanan sorunların bildirilmesi talep edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen alanlarda,  Pakistan tarafından alınan önlemler ve uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan pazara giriş, ayırımcılık, iş kurmaya yönelik sorunlar ile ticari hususlardaki engeller hakkındaki görüşlerinizin 27 Mayıs 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamıza (Faks:0.324.3295230, E-Mail: mersindto@mdto.org)   iletilmesini rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.