Sirküler: 153/14                                                                                                       08.05.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.04.2014 tarih ve 8786 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan;  Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM)’nin, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenleyeceği “Avrupa Birliği Temel Eğitim ve İlgi Alanları e-öğrenim Sertifika Programı”na ilişkin yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı Eki (3 Sayfa)