Sirküler:  153/15                                                                                                       16.06.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 08.06.2015 tarih ve 11125 sayılı yazısı.

 AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği” kapsamında bir ürünün piyasaya arz edilmeden önce uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması ve bu işlemlerin olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Bu işlemler uygunluk değerlendirme kuruluşu adı altında verilen üçüncü taraf test veya belgelendirme kuruluşlarınca yerine getirilmektedir.

Bu direktifler doğrultusunda, gerek onaylanmış kuruluşumuz olmaması, gerekse ülkemizin onaylanmış kuruluş altyapısının yeterliliği ile test/belgelendirme hizmeti ihtiyacı duyulan alanların tespiti amacıyla, ilgi yazı ekinde bulunan Ek-1’deki mevzuatlar kapsamında yurt dışından test/belgelendirme hizmeti satın alan üyelerimizce, ilgi yazı ekinde bulunan Ek-2 Formun doldurularak Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere 25.06.2015 tarihine kadar Odamıza gönderilmesini rica ederiz.       

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.   

 

Ek: Ekonomi Bakanlığı’nın yazısı ve ekleri ( 4 Sayfa)