Sirküler:  153/16                                                                                                       26.05.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   : Konteyner ve Liman Takip Sistemi Hk. 

İlgi      : Mersin Uluslarası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 24.05.2016 tarih ve 1359 sayılı yazısı.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den alınan ilgi yazıda; ihracat/transit/dahili rejiminde eşya yüklü dolu konteynerlerin liman sahasına karayolu/demiryolu ile giriş yapabilmesi için konteyner acentesinin MIP web sitesi üzerinden Terminal İşletim Sistemine;

 

  1. Araç plakası (TIR ise çekici ve dorse plaka bilgileri ayrı ayrı olmak üzere),
  2. Beyanname var/yok bilgisi,
  3. Beyanname var ise Beyanname sayı ve tarihi,
  4. Beyannamenin işlem gördüğü/göreceği Gümrük Müdürlüğü (Mersin, Yolcu Salonu gibi),
  5. Konteynerdeki eşyanın kap sayısı,
  6. Konteynerdeki eşyanın cinsi,
  7. Konteynerdeki eşyanın geldiği şehir/ülke

 

bilgilerinin girilmesinin zorunlu hale getirildiği ve söz konusu uygulamaya 24 Mayıs 2016 Salı günü başlandığı belirtilmektedir.

 

MIP Terminal İşletim Sistemi Kullanım Kılavuzu, bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki : İlgi Yazı (6 Syf)