Sirküler: 155/16                                                                                                        27.05.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   : Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Sürecinde Kamu Alımları Başlığına İlişkin Görüş Bildirilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.05.2016 tarih ve 10433 sayılı yazısı.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Avrupa Birliği ile 2017 yılının başında başlaması öngörülen Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecinin kamu alımları başlığına ilişkin olarak yürütülen müzakere hazırlık çalışmalarına yön verilmesi için, ilgi yazı ekinde sunulan Görüş Bildirme Formunun doldurularak Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere 30 Mayıs 2016 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yazılı olarak veya e-posta (irmak.atalay@tobb.org.tr) ile gönderilmesi istenilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen hususlara ait olası görüş ve önerilerinizin,  Görüş Bildirme Formuna işlenerek hem Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Mail: mersindto@mdto.org) hem de Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki : İlgi Yazı (6 Syf)