Sirküler: 156/14                                                                                                       12.05.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 02.03.2008 tarihli ve 26804 sayılı Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 10 uncu maddesi, 11 inci maddesi, 13 üncü maddesi, 20 nci maddesi değiştirilmiş; aynı yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendi eklenmiş, 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki “Ek Madde 3” eklenmiştir.

“İdari yaptırımlar ve cezalar

Ek Madde 3 – (1) ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır

(2) ADB belgesi ile ticari faaliyette bulunan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Faaliyetin tekrarı halinde ise ayrıca, kişinin Amatör Denizci Belgesi iki yıl süreyle askıya alınır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yönetmelik (2 Sayfa)