Sirküler:  156/15                                                                                                            23.06.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     (a) 22.04.2015 tarih ve 115/15 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 18/06/2015 tarih ve 1547                                   sayılı yazısı.

 İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulan, Yanaşma Penceresi Uygulaması çerçevesinde güncellendiği bildirilen “Yanaşma Takvimi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Yanaşma Takvimi (1 Sayfa)