Sirküler: 156/16                                                                                                        01.06.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.05.2016 tarih ve 10855 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu 13. Toplantısının Haziran ayı içerisinde yapılmasının planlandığı belirtilmiştir

Yazıda devamla, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu on üçüncü toplantısı gündemine alınması istenilen maddeler ile bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçeler hakkında görüşlerimizin bildirilmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede,   DİR Değerlendirme Kurulu Gündemine alınması talep edilen azami üç maddenin ve bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçelerin en geç 06.06.2016 Pazartesi günü saat 13:00‘e kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Mail: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter