Sirküler:  158/16                                                                                                              02.06.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  24.05.2016 tarih ve 10264 sayılı yazısı.   

 İlgi yazı eki Ekonomi Bakanlığı e-posta yazısında, ülkemiz ve AB arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca ihdas edilen Gümrük Birliği (GB) kapsamında Birlik içerisinde yer alan ülkeler arasında sanayi ürünlerinin vergilerinin sıfırlandığı, üçüncü ülkelere yönelik olarak ise ortak gümrük tarifesi uygulaması yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, sanayicilerin rekabetçiliklerini korumak maksadıyla ülkemiz ve AB’de üretimi olmayan hammadde ve aramalı niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri geçici olarak askıya alınmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste’ye işlenmekte olduğu belirtilmektedir. AB ve Türkiye’de üretimi bulunmakla birlikte yetersiz olan hammadde ve ara malı niteliğindeki sanayi ürünleri için ise tarife kontenjanları açılmakta ve sene başında yayımlanan tebliğ/tebliğler ile bu kontenjanların dağıtımlarının gerçekleştirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca, askıya alma ve tarife kontenjanı uygulamalarına ilişkin taleplerin her yıl belirli dönemlerde AB Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) gündemine getirilmekte ve karara bağlanmakta olduğu, bu çerçevede, ülkemiz ve AB’li sanayicilerin ekte yer alan muhtelif eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı açılması yönündeki taleplerin Komisyona İntikal ettirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu listede yer alan özel tanımlı ürünleri üreten sanayicilerimizin ilgili taleplere itiraz ederek ürettikleri ürünlerin vergisiz olarak ithal edilmesini engelleme imkânları olduğu, bu çerçevede, Ek-1’de yer alan eşyadan herhangi birini üreten sanayicilerimizin ekteki itiraz formlarını doldurarak (Ek-2, Ek-3) 10 Haziran 2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne (E-posta: askiyaalma@ekonomi.gov.tr) kargo yolu ile ya da elden teslim etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ekler:

Ek-1. 1.1.2017 Döneminde Askıya Alınması Görüşülecek Ürünler Listesi (31 Sayfa).

Ek-2. Askıya Alma/Otonom Tarife Kontenjanı Açılmasına İlişkin İtiraz Dilekçesi (1 Sayfa)

Ek-3. Askıya Alma/Otonom Tarife Kontenjanı Açılmasına İlişkin Türkçe İtiraz Formu (2 Sayfa)

Ek-4. Askıya Alma/Otonom Tarife Kontenjanı Açılmasına İlişkin İngilizce İtiraz Formu (2 Sayfa)