Sirküler:  159/16                                                                                                              03.06.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık

Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 02.06.2016 tarih ve 41209 sayılı yazısı.   

İlgi yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nın VI. Bölümün A kısmının 2. Kuralı gereğince, 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale geldiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyecektir. Ayrıca, SOLAS sözleşmesine taraf olan tüm ülkeler tarafından bu yeni kural uygulanacaktır.

Bahse konu,  SOLAS kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” 01 Haziran 2016 tarihli Bakan Olur’u ile yayımlanmış olup, söz konusu Yönerge ve Ekleri, Genel Müdürlüğün web sitesi, www.tmkt.gov.tr adresinde Mevzuat-Yönergeler bölümünden temin edilebilinecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter