Sirküler:  160/16                                                                                                              06.06.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Nehir Tipi Gemilerin Denetimi.

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın,

01.06.2016 tarih ve 1864 sayılı yazısı.   

İlgi yazıda, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden; Limanlarımıza gelen 30 yaş ve üstü nehir tipi ve benzer gemilere hedefleme sistemi gözetmeksizin % 100 oranı ile Liman Devleti Kontrolü (PSC) uygulanması hususunun talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter