Sirküler:  161/16                                                                                                              06.06.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Liman Ücret Tarifesinin Hesaplanmasında İndirim ve Ceza Uygulaması.

İlgi     : (a) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın, 02.06.2016                            tarih ve 1923 sayılı yazısı.   

             (b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular                                                                            Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün,20.05.2016 tarih ve 37717 sayılı yazısı.

İlgi (a), yazıda Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün ekte sunulan İlgi (b) yazısına istinaden; liman ücret tarifesinin hesaplanmasında indirim ve ceza uygulamasının sadece Paris Liman Devleti Denetimi Mutabakat Zaptı (Paris MoU) kapsamında denetlenen gemilere uygulanması, denetim kayıtlarının Bakanlığımız Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) üzerinden yapılmasının yeterli olacağı belirtilmiştir. Fakat mevcut Elektronik Sertifika Sisteminde tüm Liman Devleti Denetimi Memorandumları (MoU) kayıtlarının ortak bir sayfada bulunması ve Paris MoU limanlarında yapılan denetim kayıtlarının açıkça görülememesi nedeni ile uygulamada yaşanabilmesi muhtemel sıkıntılar düşünüldüğünde, gemi acentelerinin yetkili oldukları gemiler için Liman Başkanlığına indirim talebinde bulundukları dilekçe eklerine ilgi gemilerin varsa Paris MoU denetim kayıtlarının da eklenmesi gerektiği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi (b) yazı (1 sayfa)