Sirküler: 161/17                                                                                                                           19.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

 

Konu: Tehlikeli Malların Karayolu ile Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Çalışma Grubu Toplantısı  Kapsamında Görüş Talebi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 18.04.2017 tarih ve 6469 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 tarihi itibariyle taraf olduğu, söz konusu anlaşmalar ile ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlandığı, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin güncellenmesi ve değiştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi tarafından 6 ayda bir Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu Toplantılarının düzenlendiği belirtilerek, 8-12 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda görüşülmek üzere yazıda belirtilen konularda Odamız görüşleri istenilmektedir.

Buna göre, ilgi yazıda belirtilen maddelerin incelenmesini ve hazırlanan görüşlerinizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere, 24 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı