Sirküler:  164/15                                                                                                       08.07.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi      : Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezinin (ÜSAM) 03.07.2015 tarihli yazısı.

Odamıza gönderilen ilgi yazıda; Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (ÜSAM), Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş. ortaklığında TUBİTAK’a sunulan BIGG-SEA projesinin TÜBİTAK tarafından kabul edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu proje kapsamında, Adana ÜSAM 1512 nolu  “Teknogirişim Sermaye Desteği Programı”nın 1 aşama faaliyetlerini yürütmek üzere uygulayıcı kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Bu Program kapsamında,  yaratıcı teknolojik fikirlere en fazla 110.000 TL hibe desteği, 40.000 TL’ye kadar da sermaye desteği sağlanmaktadır.

BIGG-SEA projesi kapsamında girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmeleri amacıyla fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri ücretsiz desteklenecektir.

1-15 Ekim 2015 döneminde TÜBİTAK’a yapılacak müracaatla ilgili olarak Adana ÜSAM tarafından 21-22 Temmuz 2015 tarihlerinde destelenecek konulara yönelik ücretsiz bir eğitim programı düzenlenecek olup, programa katılmak isteyen ilgililerin “www.biggsea.com” adresinden ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter