Sirküler:  164/16                                                                                                           07.06.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 03.06.2016 tarih ve 1461 sayılı yazısı.

 SOLAS konvansiyonu kapsamında 9 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan ve 1 Temmuz 2016 tarihi itibarı ile uygulanacak olan kurallar uyarınca yükleyicilere, konteyner taşıyıcılarına (hat veya acente) ve liman işletmecilerine bir takım yükümlülükler getirildiği bildirilen ilgi yazı ekte sunulmuştur.  

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Sayfa)