Sirküler: 164/17                                                                                                                                 21.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 18.04.2017 tarih ve 6492 sayılı, “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı Kapsamında Açılan Proje Teklif Çağrıları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı