Sirküler:  165/16                                                                                                           08.06.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi:     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 01.06.2016 tarih ve 10955 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden, ülkemiz ile Bosna Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın genişletilmesine yönelik birinci tur müzakerelerinin 16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde Saraybosna’da düzenlediği ve söz konusu STA müzakerelerinde “hizmet ticareti“ bölümünün de görüşülmeye başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Bosna Hersek’in “hizmet ticareti” anlamında öncelikli ülkelerimizden biri olduğu düşünüldüğünde, müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin önem taşıdığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, Bosna Hersek’e ilişkin olarak hizmet sektöründe olabilecek taleplerimizin gözden geçirilmekte olduğu ve başta taşımacılık ve lojistik sektörümüz olmak üzere genel olarak hizmet sunumunun önündeki pazara giriş engelleri, ayrımcı muameleler ve ticaret engeline dönüşen idari uygulama ve süreçlere yönelik bilgi derleme çalışmaları yapıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca, bahse konu sorunların tüm taşımacılık modları ve sektörel olarak düzenleyici hizmetlerin (yük elleçleme, depo-antrepo, gümrükleme, konteyner nakil istasyonları, acente hizmetleri, taşıma işleri organizatörlüğü-freight forwarding vb.) de dikkate alınarak değerlendirilmesi, transit, limanlarda sunulan hizmetler, profesyonel sürücüler ve deniz adamlarına yönelik olanlar dahil yaşanan sorunların bildirilmesinin önem taşıdığı belirtilmektedir.

Bahsi geçen alanlarda Bosna Hersek tarafından alınan önlemler ve uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan pazara giriş, ayrımcılık, iş kurmaya yönelik engeller ile diğer ticari engeller hakkında Bosna Hersek’e hizmet sunan ve/veya transit geçen üyelerinizin konuya ilişkin bilgilerin en geç 14 Haziran 2016 Salı günü mesai bitimine kadar (E-Mail: mersindto@mdto.org, Faks:0.324 329 5230) iletilmesini rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter