Sirküler:  168/16                                                                                                           13.06.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Mersin Limanı Tarife Güncellemeleri.

İlgi:     (a) 10.12.2014 tarih ve 424/14 Sayılı Sirkülerimiz.  

            (b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin,   02.06.2016 tarih ve 144 sayılı yazısı.

İlgi (a) sirkülerimizde duyurulan, Mersin Liman İşletmesinin verdiği hizmetlerle ilgili 31.12.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan “MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları” ile ilgili, 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren bazı liman hizmet kalemlerinde artışa/değişikliğe gidileceği konulu ilgi  (b) yazı örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Sayfa)