Sirküler: 169/16                                                                                                              14.06.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu: Oda yıllık ve munzam aidatı Birinci Taksidinin Ödenmesi.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu Kanuna istinaden çıkarılan Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, Oda yıllık ve munzam aidatı her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir.

Diğer taraftan; birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar. Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı ise, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.

İlgili mevzuat gereği, 2016 yılına ait yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın birinci taksit tutarlarının, Haziran 2016 ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Şirket bazında yıllık aidat ile munzam aidat tahakkuklarınızı gösterir tebligatlar Odamıza kayıtlı adreslerinize gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın birinci taksidinin süresi içinde ödenmesi hususunu önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

NOT: Yazımızın gönderilme sürecinde ödeme yaptıysanız lütfen dikkate almayınız.