Sirküler: 170/14                                                                                                       23.05.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslar arası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 16.05.2014 tarih ve 865 sayılı, “16.05.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak IMDG Etiketleme Hizmetleri Ücretleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (2 Sayfa)