Sirküler:  174/15                                                                                                          28.07.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Türkiye-Finlandiya Ticari ve Ekonomik İlişkilerine Ait Görüş ve Değerlendirme

              Formu Tanzimi Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.07.2015 tarih ve 14027 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Finlandiya ile aramızdaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teminen karşılıklı işbirliğinin yürütüldüğü alanlarda firmalarımızın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirliği olanaklarının tespiti ve değerlendirilmesi için Birlik bünyesinde bir çalışma başlatıldığı belirtilerek, söz konusu çalışma kapsamında ilgili firmalarımızın ve sektörlerin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu nedenle, Finlandiya ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirliği olanaklarına ilişkin görüşlerin belirlenebilmesi için Birlik web sitesi http://tobb.org.tr/DEID/basvuru/finlandiya adresindeki formun en geç 14 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurulması istenilmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu değerlendirme formunun doldurulmasını rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter