Sirküler:  175/16                                                                                                           23.06.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Bilindiği gibi, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nın VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının, yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgilerinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi (Liman İşleticisi) temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyecektir.

Bahse konu SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”(tmkt.gov.tr  Mevzuat-Yönerge adresinde)’ye rağmen uygulama ile ilgili üyelerimizce bir takım tereddütler bulunmaktadır.

İhracat konteynerlerinin gemilere yüklenmesinden önce brüt ağırlıklarının tespitine ve bildirimine yönelik uluslararası yeni bir uygulamanın yürürlüğe girecek olması ve zamanın oldukça kısıtlı bulunması nedeniyle, ihracatçılarımızın mağduriyetlerini önlemek ve limanda yaşanacak yığılmaların önüne geçmek amacıyla üyelerimizi ve ihracatçılarımızı uygulama hakkında bilgilendirmenin yaralı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu amaçla, uygulama hakkındaki tereddütlerin giderilmesini teminen odamız tarafından gerek üyelerin gerekse sektörün bilgilendirilmesi amacıyla 27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden bir uzmanın katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve katılımınızı önemle rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter