Sirküler:  176/16                                                                                                           24.06.2016

 

  

SAYIN ÜYEMİZ,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Yürürlüğüne ilişkin 38 inci maddesi gereği, Kamu kurumları ile 50′ den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerleri için 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu başlayacaktır.

Söz konusu tarihten itibaren, bir kişi bile çalıştıran işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu başlayacaktır. İşverenler, Ortak Sağlı ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alabileceklerdir. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yürütülebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, devlet desteğinden faydalanabileceklerdir. Belirtilen yükümlüğü yerine getirmeyen işyerleri için idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter