Sirküler: 177/15                                                                                                        03.08.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Türkiye-Bosna Hersek Ticari ve Ekonomik İlişkilerine Ait Görüş ve Değerlendirme

              Formu Tanzimi Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.07.2015 tarih ve 14050 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Bosna Hersek ile aramızdaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teminen karşılıklı işbirliğinin yürütüldüğü alanlarda firmalarımızın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirliği olanaklarının tespiti ve değerlendirilmesi için Birlik bünyesinde bir çalışma başlatıldığı belirtilerek, söz konusu çalışma kapsamında ilgili firmalarımızın ve sektörlerin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu nedenle, Bosna Hersek ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirliği olanaklarına ilişkin görüşlerin belirlenebilmesi için Birlik web sitesi http://tobb.org.tr/DEID/basvuru/bosna adresindeki formun en geç 21 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurulması istenilmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu değerlendirme formunun doldurulmasını rica ederiz.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Syf)