Sirküler:  177/16                                                                                                           29.06.2016

 

 

 

ÖNEMLİDİR

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği’nin, 21.06.2016 tarih ve 2016/6613 Sayılı yazısı.

İlgi yazıda, görülen lüzum üzerine, Liman Giriş Kartı talep edecek acenteler ile daha önce liman giriş kartı almış olan acentelerden aşağıda belirtilen belgelerin; yeni müracaatta bulunacak olanların tüm bu belgeler ile başvuruda bulunması ve daha önce liman giriş kartı almış olanlardan ise aşağıda belirtilen belgelerden eksik olanların 01.01.2017 tarihindeki Liman Giriş Kartları güncellemesine kadar tamamlanması, söz konusu tarihe kadar tamamlamayan acenta çalışanlarının Liman Giriş Kartlarının iptal edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

İSTENİLEN BELGELER:

  • Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
  • Mersin Deniz Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti
  • Ulaştırma Bakanlığı’nca verilen Gemi Acentesi Yetki Belgesi
  • Ulaştırma Bakanlığınca verilen limana girecek tüm şahıslar için “Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı”