Sirküler:  178/16                                                                                                           29.06.2016

  

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün, 20.06.2016 tarih ve 16833445 sayılı yazısı.

 İlgi yazı eki, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, 15.06.2016 tarih ve 16722950 sayılı yazısında;

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilen ithalat özet beyanlar üzerinden gerçekleştirilen emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, 03 Kasım 2016 tarihi itibarı ile hâlihazırda kullanılmakta olan alt özet beyan uygulamasına son verileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter