Sirküler: 179/15                                                                                                        05.08.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu  : Yenilenen Düzenli Seferlere İlişkin Uygulama Talimatı Hk.

 

İlgi      : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel

   Müdürlüğünün 28.07.2015 tarih ve 51285 sayılı yazısı.

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi maksadıyla “Denizyolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğe İlişkin Uygulama Talimatı”nın yenilendiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (12 Syf)