Sirküler:  180/16                                                                                                           29.06.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.06.2016 tarih ve 12280 sayılı yazısı.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunda yapılan değişiklikle tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde “Mesleki Yeterlilik Belgesi”nin zorunlu hale getirildiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan ilk Tebliğ ile inşaat, kaynak, doğalgaz ve otomotiv sektörlerini kapsayan 40 meslek dalında, 24 Mart 2016 tarihinde yayımlanan ikinci tebliğ ile de asansör, metal ve makine sektörlerini kapsayan 8 meslek dalında belge zorunluluğu başladığı belirtilerek, Birlik girişimleriyle kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.’nin tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti vererek başarılı olan kişilere “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verdiği iletilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgi Yazı (1 Sayfa)