Sirküler:  182/15                                                                                                       10.08.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi Kapsamında Görüş Talebimiz Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.08.2015 tarih ve 15041 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesinin ilk toplantısının 17-18 Ağustos 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacağı bildirilerek, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Sırbistan ve Bosna Hersek ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizde gündeme getirilmesi uygun görülen hususlara ve üçlü işbirliği potansiyeli taşıyan alanlara ilişkin güncel bilgi notu gönderilmesi istenilmektedir.

 

Bu nedenle, Sırbistan ve Bosna Hersek ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizde gündeme getirilmesi uygun görülen hususlar ile üçlü işbirliği potansiyeli taşıyan alanlara ilişkin olası görüşlerinizin en geç 12 Ağustos 2015 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza gönderilmesini rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter