Sirküler: 187/16                                                                                                        01.07.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Mersin Gümrük Müdürlüğünde işlem Yapılırken “Orijinal” Konşimento İbrazı.

İlgi yazıda, 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 3. Kitabının kıymetli Evrak hukukunu düzenlemiş olduğu belirtilerek, kıymetli evrakların neler olduğuna açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda konşimentoların bahsi geçen kısımda (taşıma senetleri) kıymetli evrak olarak sayıldığı ve aynı Kanunda kıymetli evraklardaki mündemiç olan hakkın devir ve ciro işlemlerine de izahat edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Odamıza kayıtlı gerek ana gemi acentelerinin ve gerekse forwarder acentelerinin Mersin Gümrük Müdürlüğünde gümrükçe onaylanmış bir işlem tesis edilirken beyanname eklerine sunulan orjinal konşimento olmayan “Copy” veya “Copy Non Negotiable” ibareli konşimentoların eklendiği, bu konşimentolarla işlem tesis ettirmeye çalışıldığı, yine gerek ana acentelerce gerekse forwarder acenteleri tarafından verilen konşimentoların cirolu kısımlarının özellikle bazı acentelerce verilenlerde alıcının üstü çizilerek elle yeni bir alıcı yazılmak suretiyle işlem tesis edildiği, ayrıca alıcısı banka olan konşimentolarda başka alıcı adına ciro edilenlerin bazılarında banka cirosunun bulunmadığı müşahade edildiği belirtilmektedir.

İlgi yazıda, Mersin Gümrük Müdürlüğünde işlem tesis ederken “Orijinal” ibareli konşimentoların ibraz edilmesi istenilmekte olup, ciro işlemlerinin de ek yazıda açıklandığı gibi mevzuat dahilinde yapılması talep edilmektedir.

 Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)