Sirküler: 188/16                                                                                                        01.07.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Milli Savunma Bakanlığı’nın 3 Yıllık Genel Deniz Taşıma Hizmeti.   

İlgi yazıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında taşınması gereken malzemenin, yurt dışı deniz limanlarından yurt içi deniz limanlarına, yurt içi deniz limanlarından yurt dışı deniz limanlarına ve yurt dışı limanlar arasında sevkiyatının sağlanmasına yönelik “3 yıllık (2016-2019) Genel Deniz Taşıma Hizmeti” ihalesi, 4734 Sayılı Kanunun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10’uncu maddesinin “a” fıkrasına göre “Açık İhale Usulü” ile yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılması planlanan konu ihaleye ilişkin ilana, Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresi “İhale İlanları/Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı İhale İlanları” bölümünden ve Kamu İhale Kurumunun internet adresi www.ihale.gov.tr internet adresi “ekap/ihale işlemleri/ihale arama” bölümünden  (İhale Yasa Kapsamı İstisna seçilerek) ulaşılabilmekte olduğu ve İhale Kayıt Numarasının 2016/245320 olduğu belirtilmektedirÖte yandan, önceki dönemde (2013-2016) yapılan ihalelerde, belli istekliler arasında ihale yöntemiyle firmaların irtibat adreslerine davet gönderildiği, Yeni dönem (2016-2019) ihale ise açık ihale usulü ile yapılarak davet gönderilmeyeceği, konu ihaleye ilişkin ilana yukarıdaki internet adreslerinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup, teklif verebilecek kapasitede olan firma iletişim bilgilerinin 11 Temmuz 2016 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere, Odamıza (Faks: 0.324.3295230/  E-Mail:mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter