Sirküler:  190/15                                                                                                       21.08.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Gümrük Yönetmeliği Md.24’de Değişiklik .

 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Ağustos 2015 tarih ve 29451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Değişiklik kapsamında 7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24. Maddesine örneği ekte sunulan A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü belgesi ile ilgili 9 ve 10 olarak iki fıkra eklenmiştir.

Son değişiklik, 2009 tarihli Gümrük Yönetmeliğinde yapılan 28. değişiklik olarak kaydedilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( 1 Syf)