Sirküler: 19/14                                                                                                            13.01.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 31.12.2013 tarih ve 26652 sayılı yazısı eki, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın, 20.12.2013 tarih ve 1112 sayılı, “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

HALİL DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın Yazısı (3 sayfa)