Sirküler:  192/15                                                                                                       25.08.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  17.08.2015 tarih ve 15495 sayılı, “Bağımsız Denetçilerin Genel Kurulca Seçilmesi Gerektiği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)