Sirküler: 194/14                                                                                                       12.06.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 12.06.2014 tarih ve 29028 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinin “İdari Yaptırımlar” başlıklı 9 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu Yönetmelikte belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyen liman işleticileri, verilerin sisteme girilmesindeki eksiklik veya hatayı düzeltmeleri konusunda uyarılırlar. Aynı yıl içerisinde üç defa hatalı veri girişi yaptıkları veya verilerin sisteme girilmesinde ihmal gösterdikleri takdirde Genel Müdürlükçe 25.000 Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılırlar.”

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgili Yönetmelik (1 Sayfa)