Sirküler:  194/16                                                                                                       14.07.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin

  İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında

  Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hk.

 İlgi      : T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.06.2016 tarih ve sayılı yazısı.

 T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan ilgi yazıda; Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 08.06.2016 tarih ve 29736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, öğrencilere yönelik staj çalışmaları ve işyeri uygulamaları ile ilgili usul ve esasların;

  1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 23 üncü ve 24 üncü maddelerine,
  2. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa,
  3. 6111 sayılı Kanunun 61, 62, 63 ve 64 üncü maddelerine,
  4. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 4 üncü maddesine,
  5. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 5/b maddesine,
  6. 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87/e maddesine

ve Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter