Sirküler: 195/14                                                                                                       10.06.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 30.05.2014 tarih ve 11010 sayılı, “ Enerji Verimli Sanayi Projesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (1 Sayfa)