Sirküler:  195/16                                                                                                       15.07.2016

 

İVEDİ VE SÜRELİDİR

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 2016-2019 Dönemi Ülkeler Eylem Planına İlişkin Görüş Bildirilmesi Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.07.2016 tarih ve 13165 sayılı yazısı.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; 2016-2019 dönemini esas alacak şekilde Ek-2’de belirtilen ülkelere yönelik olarak, Ekonomi Bakanlığı tarafından eylem planı oluşturulması çalışmalarına başlandığı belirtilerek, söz konusu ülkelerle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli olacağı değerlendirilen hedef ve eylem önerilerin gerekçeleri ile birlikte Ek-3’de yer alan tabloya uygun bir şekilde doldurulması ve Ek-4’teki format kullanılarak eylem planları ile ilgili güncel bilgi notlarının hazırlanması gerektiği iletilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından çalışmalarına başlanan 2016-2019 dönemi ülkeler eylem planına ilişkin görüş ve önerilerinizin, yukarıda bahsedilen formatlara uygun şekilde hazırlanarak en geç 19.07.2016 Salı günü mesai bitimine kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (E-mail: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ekleri  :

Ek.1 : Öncelikli Ülkeler Listesi (1 Syf)

Ek.2 : Tablo Eylem Planı Öncelikli Ülkeler

Ek.3 : Ülke Eylem Planı

Ek.4 : Örnek Eylem Planı Tablosu