Sirküler:  196/15                                                                                                       27.08.2015

   

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 İlgi :    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 14.08.2015 tarih ve 55659 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın yazısında,  potansiyel yatırımcıların Ukrayna’da ulaştırma alanının ve yol altyapısının geliştirilmesine çekilmesini teminen ülkenin altyapı projeleri imkanlarına ilişkin hazırlanan “Investment Opportunities” sunumunun “http://new.mtu.gov.ua/content/for-investors.html“ adresinden temin edilebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter