Sirküler:  196/16                                                                                                       15.07.2016

 

İVEDİ VE SÜRELİDİR

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 2016-2019 Dönemi Bölgesel Eylem Planına İlişkin Görüş Bildirilmesi Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.07.2016 tarih ve 13294 sayılı yazısı.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Ek-1’de sunulan bölgesel kuruluşların öncelikli hedef bölgeler olarak belirlenmesi ve 2016-2019 dönemini esas alacak şekilde anılan bölgelere yönelik Ekonomi Bakanlığı tarafından eylem planı oluşturulması çalışmalarına başlanıldığı belirtilerek, söz konusu bölgelerle ikili ticari ve ekonomik geliştirilmesi bakımından önemli olacağı değerlendirilen hedef ve eylem önerilerinin gerekçeleri ile birlikte Ek-2’de sunulan tabloda yer alan formata uygun bir şekilde doldurulması ve güncel bilgi notlarının hazırlanması gerektiği iletilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından çalışmalarına başlanan 2016-2019 dönemi bölgesel eylem planına ilişkin görüş ve önerilerinizin, yukarıda bahsedilen formatlara uygun şekilde hazırlanarak en geç 19.07.2016 Salı günü mesai bitimine kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (E-mail: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ekleri  :

Ek.1 : Öncelikli Bölgeler Listesi (1 Syf)

Ek.2 : Tablo Eylem Planı (1 Syf)