Sirküler:  198/15                                                                                                            27.08.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     (a) 23.06.2015 tarih ve 156/15 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 25/08/2015 tarih ve 2031                                  sayılı  yazısı.

İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulan, Yanaşma Penceresi Uygulaması çerçevesinde güncellendiği bildirilen “Yanaşma Takvimi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Yanaşma Takvimi (1 Sayfa)