Sirküler:  200/16                                                                                                       19.07.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 15.07.2016 tarih ve 50505 sayılı, “Uluslararası Sularda Yapılacak Kural İhlallerine Uygulanacak Cezalar”ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)