Sirküler:20/14                                                                                                           15.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : “Navlun Hasılatı Oda Payı Formu” ile “Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilerin  Giriş/Çıkış Oda Ücretleri Bildirimi Formu”nda Yapılan Değişiklikler Hk.

İlgi      : 501/13 sayılı ve 20.12.2013 tarihli sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile, Oda Yönetim Kurulumuzun 19 Aralık 2013 tarih ve 30 sayılı toplantısında tespit edilen ve Oda Meclisimizin 19 Aralık 2013 ve 8 sayılı toplantısında onaylanan 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan  Mersin Deniz Ticaret Odası Tarifeleri duyurulmuştur.

2014 yılı itibariyle uygulanan yeni tarifelerimiz doğrultusunda “Navlun Hasılatı Oda Payı Formu” ile “Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilerin Giriş/Çıkış Oda Ücretleri Bildirimi Formu”nda tarifelerimize uygun olarak yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, üyelerimizce söz konusu formlar kullanılarak Odamıza yapılan bildirimlerin, eski formlar yerine yazımız ekinde bulunan formlarla yapılması gerekmektedir. Söz konusu formlar, web sitemiz http://mdto.org.tr/ticari-gemilerden-alinan-navlun-hasilati-oda-payi/ adresinden de indirilebilmektedir.

Odamıza yapılan bildirimlerin yeni düzenlemelere uygun olarak yapılması hususunda gerekli özenin ve hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ekleri :

Ek.1 Navlun Hasılatı Oda Payı Formu

Ek.2 Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilerin Giriş/Çıkış Oda Ücretleri Bildirimi Formu