Sirküler:  203/15                                                                                                       08.09.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: 2016 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hazırlık Çalışmaları.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 21.08.2015 tarih ve 15812 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi gereğince Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin her yıl revize edildiği; bu kapsamda “2016 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği” hazırlık çalışmaları başlatıldığı, görüş ve öneri beklenen “2015 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri” nin, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü web sayfasında ve KOBİ Bilgi Sitesi’nde (www.kobi.tobb.org.tr) yer aldığı belirtilmiştir.

Söz konusu adreslerde yer alan bütün tebliğler için görüş/öneri talep edilmekte olup, konuya ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin, 11 Eylül 2015 tarihine kadar Birliğe iletilmek üzere Odamıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Eki: 2015 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri (İthalat Boyutu) Listesi (2 Sayfa)