Sirküler: 204/14                                                                                                       17.06.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 10 Haziran 2014 tarihinde   KDV-66 /2014-1 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri yayınlanmıştır.

Söz konusu sirkülerin konusunu, 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Sirküler (2 Sayfa)