Sirküler:  204/15                                                                                                       09.09.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Tali Acentelik Uygulamaları.

İlgi:     a) 07.07.2015 tarih ve 128/15 Sayılı Sirkülerimiz.

             b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme

     Genel Müdürlüğü’nün, 28.08.2015 tarih ve 53303 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) sirkülerimizde, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne intikal eden bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, tali acentelerin, tali acentesi oldukları gemilere başka bir acenteyi tali acente olarak atayamayacağı bildirilmiştir.

Ancak, uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla konunun yeniden değerlendirildiği,  bakanlıkları tarafından daha önce bildirilen “Ayrıca tali acentelerin de tali acentesi oldukları gemilere başka bir acenteyi tali acente olarak atamaları mümkün değildir.” İfadesinin  “Ayrıca alt acente tayin (tevkil) yetkisi verilmemiş tali acentelerin, tali acentesi oldukları gemilere başka bir acenteyi tali acente olarak atamaları mümkün değildir.” şeklinde anlaşılması ve uygulamanın bu açıklama göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini bildiren ilgi (b) yazıları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi (b) Yazı (1 Sayfa)