Sirküler:  211/16                                                                                                           28.07.2016

 

 

 

ÖNEMLİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : TOBB Tarafından Hazırlanan ve Ülke Dışındaki Müşterilere Yazılacak Mektup   Örneği Hk.

İlgi      :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.07.2016 tarih ve 13964 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında özellikle yurtdışında iş yapan üyelerimizin, yurtdışındaki müşterilerine  ve ortaklarına sağlıklı bilgi aktarmaları ihtiyacının önem kazandığı belirtilerek, Birlik tarafından hazırlanan örnek mektubun üyelerimizin ülke dışındaki müşterilerine ve/veya iş ortaklarına iletilebileceği bildirilmiştir.

 

Bu nedenle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan örnek İngilizce mektup, üyelerimizin ülke dışındaki müşterilerine ve /veya iş ortaklarına iletilmesi için ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (2 Syf)